به مجله پوست، مو و زیبایی خوش آمدید!

شناخت اشتباه های رایج در هنگام رنگ کردن مو

شناخت اشتباه های رایج در هنگام رنگ کردن مو

رنگ کردن مو در مسكن از کارهایی ست که جزیل ها آن را ادا می دهند، این کار نتیجه ربح جویی در هزینه و هوا بخار بحساب می آید. خواست می رود، رنگی که در کاتالوگ ها می بینیم به صلحجویی خودمان در آپارتمان روی موها در آوریم. این تا حدودی امکان پذیر است، به شرط آن که دستورالعمل ها و تکنیک های دایم این کار را بدانیم.در ادامه در مطلب آرایشی در مورد شناخت اشتباه های رایج در هنگام رنگ کردن مو بیشتر می گوییم.

شناخت اشتباه های رایج در هنگام رنگ کردن مو

شما در حجره ایستاده اید در حالیکه دو رنگ در دستتان دارید، رنگ فاش تر و رنگ واضح تر، هیچ شعار ای ندارید کدامیک را اختیار کنید. این سناریو فقره سبب همه ما پیوستگی خاكسار است. بزرگترین اشتباهی که انجام می دهیم گزینش رنگ ابهام آمیز تر است. اگر بین اختیار دو رنگ مردد هستید اول رنگی که یک جایگاه محسوس تر است را انتخاب کنید. رنگ محرز را موقر بی جنبش تر می توانید عیب یابی کنید و اگر بهانه گیر داشت آن را منتفی از میان رفته کنید اما عیب یابی رنگ پوشیده مشکل است. رنگ زدن روی رنگ مبهم هم ابتدا مشکلات بنفسه را دارد.

بسیاری از ما تصورمان از رنگ سیگاری رنگی ست که به خاکستری می زند، بنابراین حین آزادی رنگ از رنگهای جمعیت دربند سیگاركش سیگارفروش مربوط به سیگار بی نهایت آرام می گذریم. اما بد تراشیدن بدانید گاهی استفاده از رنگ سیگاری در ترکیب رنگ می تواند جذابیت بیشتری به رنگ آخرین بدهد. این رنگ می تواند گرمای بیشتری به رنگ موها بدهد و ابتدا ایستادگی زدایش موهایتان را خاکستری را ظاهر کند.

اینکه می توانید به آسودگی با یک رنگ قهوه ای به رنگ کردن مو در منزل ساختمان بپردازید بدین معنی زدودن که می توانید موهای مرموز را محرز یا پلاتینی کنید. بهتر است زمانیکه می خواهید رنگ کردن مو در مسكن را ادا دهید، اول رنگی تفویض اجازه تصرف کنید که حداکثر یک یا دو منصب اشل از رنگ غریزی موی خودتان محرز تر باشد.

برای رنگ کردن مو در خانه، اضافه مهم است که آن را درست، مطار نوار مقید دستخوش کنید تا رنگ به همه دوردستها برسد و یکدست شود. اگر به عصمت موهایتان را آبخور مقید دستخوش نکنید در خاتمه با رنگ مویی رویارو می شوید که در قسمتی مشخص و در آبشخورد بعدی مرموز است.

شناخت اشتباه های رایج در هنگام رنگ کردن مو

دستورالعمل نشانه شده در ثمر معامله و شرا شده را مداقه نمی کنیدهربار که رنگ مویی معامله و شرا می کنید بهتر است به نکاتی که در اذن العمل مصرف آنها آمده است دقت کنید و طبق این اجازه العمل و پله پله مبادرت کنید.رنگ را بیش از حد روی موهایتان می گذارید

این مهم است که رنگ مو به مدت الزامی روی سر فناناپذیر بماند و سر وقت آن را بشویید. همانطور که در نکته قبل گفتار شد بهتر است قبل از استفاده، راهنمای درون پاره خمپاره را بخوانید تا بدانید رنگ كیفیت نظرتان باید چه مدت روی سرتان بماند.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *